ἐξηγησόμενον

ἐξηγησόμενον
ἐξηγέομαι
to be leader of
fut part mp masc acc sg
ἐξηγέομαι
to be leader of
fut part mp neut nom/voc/acc sg
ἐξηγέομαι
to be leader of
fut part mid masc acc sg
ἐξηγέομαι
to be leader of
fut part mid neut nom/voc/acc sg
ἐξηγέομαι
to be leader of
futperf part mid masc acc sg
ἐξηγέομαι
to be leader of
futperf part mid neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”